خدمات نساجی مهنام ( رلتکس ایران ) تنها نماینده رسمی رلتکس چین در ایران

فروش ماشین گرد باف رلتکس در ایران به خاطر قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول و در بعضی از موارد قابل رقابت با برند های اروپایی افزایش چشمگیری داشت. همین امر سبب شد تا شرکت خدمات نساجی مهنام به اولین و تنها نماینده رسمی برند رلتکس در ایران تبدیل شود.

در سال های اول شروع به کار این برند چینی در ایران ، پیشکسوتان این صنعت که با برند های اروپایی کار کرده بودند و تجربه یک کیفیت خاص را داشتند هیچوقت نمیتوانستند باور کنند که یک برند چینی میتواند با ماشین های گردباف اروپایی رقابت کند ، همین روند رو به رشد و توسعه پذیر این برند چینی باعث شد تا این پیشکسوتان صنف گردباف رلتکس را تائید کنند .

این برند چینی به این تائید زود هنگام سریعا پاسخ داد و روند رشد و توسعه برند رلتکس را از نظر مهندسی و خدمات پس از فروش برای بازار ایران به شدت تقویت کرد . همین امر سبب شد بازار داخلی ایران ماشین های بافندگی رلتکس را بهترین جایگزین برای ماشین های گرانقیمت اروپایی بدانند .

ماشین بافندگی رلتکس رینگل فول الکترونیک ژاکارد

ماشین گردباف رلتکس رینگل فول الکترونیک ژاکارد

ماشین بافندگی رلتکس دورس 3 نخ

ماشین گردباف رلتکس دورس 3 نخ

ماشین گردباف رلتکس یک رو واید ( عریض )

فهرست